2015-16 Result

Year Class Name Of Topper Marks in %
2015-2016 BE

1.SHAIKH SHAHNAWAZ RAFIK

2.JAJADA KUSHAL RAMESHWAR

3.KULKARNI SHUBHAM PRAKASHRAO

75.53%

74.40%

72.47%

TE

1.KHEDKAR MONIKA DADASAHEB

2.KOKANI DINESH BHILYA

3.VARMA GANESH BADRINARAYAN

70.27%

68.27%

66.53%

SE

1.BORKAR SUDARSHAN JAYDEEP

2.BHANDARI RUSHABH MANOJKUMARJI

3.PALVE ADITYA JALINDAR

73.33%

71.00%

70.07%