2017-18 Result

Year Class Name Of Topper Marks in %
2017-2018 BE

1.Borkar Sudarshan Jaydeep

2.Bhandari Rushabh Manojkumarji

3.Shinde Dhanshree Karbhari

79.40%

78.07%

77.67%

TE

(Credit Pattern)

1.Bhalerao Rupali Alish

2.Gite Kalyani Dilip

3.Jadhav Shital Rajabapu

4.Dhake Yogesh Datta

9.83

8.93

8.54

8.54

SE

(Credit Pattern)

1.Raskar Mayuri Sanjay

2.Apsingekar Ashwini Ganesh

3.Cholke Sumit Deepak

8.46

8.26

8.08