2015-16 Result

Year Class Name Of Topper Marks in %
2015-2016 BE

1.Sayyad Sajiya Akbar Hawaldar

2.Joshi Sachin Bhaskar

3.Mulay Surendra Satish

76.73%

76.26%

76.13%

TE

1.Sonawane Dipak Eknath

2.More Kiran Sunil

3. Katkar Ganesh Sadashiv

77.93%

76.13%

71.13%

SE

 1.Kasar Pallavi Balasaheb

2.Kolpe Dnyaneshwar Suresh

3.Pawar Nikhil Prafulla

 68.13%

67.6%

66.2%

 

GATE qualified students

Sr.No. Name Of the Student
01 Kate Atul S.
02 Revgade Rohit V.
03 Jadhav Ajinkya R.
04 Pakhale Sumit S.
05 Kadlag Rahul D.
06

Kasturi Madhu L.

.

07 Tangade Shubham