2015-16 Result

Year Class Name Of Topper Marks in %
2015-2016 BE

1.Dongarwal Neha Navneet

2.Ingale Sagar Rajendra

3.Saptarshi Sumedh Chandrashekhar

78.53%

78.00%

77.93%

TE

1.Nagapure Anjali R

2.Anap Supriya B.

3.Sorate Amita S.

78.13%

76.26%

75.73%

SE 1.Munot Neha Dilip
2.Mule Akash
3.Bhor Kiran

81.66%

77.26%

73.40%

Topper & University Rank students of Electronics & Telecommunication Engineering.

Sr.No. Name of Student Class % Marks University Rank
2014-2015
01 Nagapure Anjali Ramesh S.E E & TC 73.73
02 Shinde Kunda S. T.E E & TC 73.73
03 Mutyal Sonali Mukund B.E E & TC 75.20
2013-2014
01 Kulkarni Tejal Pradip S.E E & TC 71.13
02 Sonali Mutyal T.E E & TC 72.93
03 Gaddam Yogita B.E E & TC 73.47
2012-2013
01 Sonali Mutyal S.E E & TC 67.00
02 Gaddam Yogita T.E E & TC 68.40
03 Pawan Bhabat B.E E & TC 72.00
2011-2012
01 Gaddam Yogita S.E E & TC 60.46
02 Pawan Bhabat T.E E & TC 65.53
03 Pandit Vinayak B.E E & TC 74.40